2022-2023 Sezonunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE!

2022-2023 SEZONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Lisans işlemlerinde kullanılacak formlarda yeni sezonla ilgili güncellemeler yapılmıştır. Bu nedenle mutlaka formların sitemizden yeniden indirilerek doldurulması gerekmektedir. "Üst Menü"de yer alan "Dokümanlar" menüsü üzerine gelindikten sonra "Formlar" düğmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

Aynı form sayfasına buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

1) Lisans işlemleri ve diğer bütün işlemlerle ilgili bilgiler aşağıda yer alan "2022-2023 Spor Sezonu Uygulama Esasları El Kitapçığında mevcuttur. Kulüplerimizin işlem yapmaya başlamadan önce kitapçığı detaylı olarak incelemesi gerekmektedir.

2) İşlemlerimiz haftanın ilk üç iş günü (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) günleri mesai saatleri dahilinde yapılacak olup işlem gün ve saatleri dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

3) Evrakları haftanın ilk üç iş gününde federasyonumuza eksiksiz olarak bırakılan lisanslar, perşembe ve cuma günleri basılarak, kulüplerimize en genç aynı haftanın cuma günü, saat 15.00'e kadar teslim edilecektir.

4) Yapılan incelemeler neticesinde eksik evrak bulunduğu tespit edilen lisans dosyaları işleme alınmayacaktır.

5) 2022-2023 Futbol Sezonunda yapılacak lisans işlemlerinde Kişi Sağlığı Beyan Formu kullanılacaktır. Bu belgede 18 yaş üzeri sporcularda kendi beyan ve imzaları, 18 yaş altı sporcularda ise veli beyanı ve imzası geçerlidir. Kişi Sağlığı Beyan Formu ilgili kulüp tarafından kaşelenerek, imza yetkisi olan iki yönetici tarafından imzalanacaktır. Beyan formlarında mutlaka kaşeli fotoğraf bulunmalıdır. İmzasız veya fotoğrafsız formlar geçersiz sayılacaktır. NOT: Futbolcu aktarma, Vize Filiz lisanlar sağlık beyan formuna yapıştırılacak resim dışında ASKF'ye ikişer resim getirilecektir.

6) Filiz Lisans işlemlerinde Resmî Sağlık Raporu getirilmesi zorunludur. TFF talimatları gereğince filiz lisans işlemlerinde kişi beyanı kabul edilmemektedir.

7) İl Disiplin Kurulu'nca tedbirli olarak sevk edilen sporcu, yönetici ve antrenörlerin savunmalarını en geç 48 saat içerisinde 0326-214 95 67 numaralı faksımıza ya da ıslak imzalı nüshasını ASKF'ye teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde savunmadan feragat etmiş ve verilecek cezayı kabul etmiş sayılacaktır. Disiplin cezaları İl Disiplin Kurulu'nca talimatlar doğrultusunda verilmektedir. Verilen cezaların ASKF ile hiçbir şekilde ilgisi yoktur.

8) Haftalık Müsabaka Programları, her salı günü en geç 20.00'ye kadar http://www.hatayskf.org.tr/ adresli internet sitemizde yayımlanacaktır. Telefon edilerek federasyonumuzdan müsabaka yer ve saatleri ile ilgili bilgi talebinde bulunanlara sitemizde program yayımlanmış olduğu için ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. Müsabaka yer ve tarihlerinde değişiklik olması durumunda kulüplere telefon, SMS ya da elektronik posta yoluyla bilgi verilecektir. 

9) Yayımlanan müsabaka programları ile ilgili yapılacak gün ve saat değişikliği talepleri için müsabakadan en az 10 (on) gün önce, gerekçenin detaylı olarak belirtildiği dilekçe ve mazerete sebep olan konu ile ilgili olarak kurumlardan alınan onaylı yazılar üst yazıyla federasyonumuza iletilmelidir. (Örneğin; sınavı olan bir sporcunun sınav takvimini gösteren bir onaylı yazı ya da -ulusal sınavlar için - sınav giriş belgesini dilekçesine ekleyerek kulübe vermesi ve kulübün dilekçeyi ekleriyle tarafımıza üst yazı ile bildirmesi gerekmektedir.) Müsabakaların tarihini değiştirme yetkisi Futbol İl Tertip Kurulu'ndadır.

10) Merkezde Defne Atatürk Stadı dışında saha olmadığından, Madenboyu ve Altınözü Sahalarına dönüşümlü olarak müsabaka verilecektir. 

11)  Hatay Merkez Sahaları olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe, Defne Atatürk ve Antakya Belediyesi Sahalarına ev sahibi - misafir takım ayrımı yapılmadan müsabaka verilebilecektir. İskenderun İlçesi Yan Sahası ve Sakarya Sahalarına ev sahibi - misafir takım ayrımı yapılmadan müsabaka verilebilecektir.

12) Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserlerinin görevlendirilmelerini ilgili taban birlikleri yapmaktadır. Görev alacak kişilerin belirlenmesinde federasyonumuzun herhangi bir müdahalesi olmamaktadır. Olası hakem hatalarında ASKF'nin herhangi mesuliyeti yoktur. Ancak federasyonumuza resmi yazılı başvuru yapılması halinde kulüplerimizin hakkını savunmak için her türlü girişimde bulunulacaktır.

13) Kulüplerimizin, başta lisans işlemleri olmak üzere, yapacakları bütün işlem ve yazışmalarında sadece kulüp yetkilileri muhatap kabul edilecektir. Evraklar ve lisanslar kulüp yetkilileri harici kişilerden teslim alınmayacak ve teslim edilmeyeceği gibi istenen belirli yerlere bırakılmayacaktır.

14) 2021-2022 sezonunda disiplin cezası alan sporcu, antrenör ve yöneticilerin cezaları; infaz edilmemiş ise 2022-2023 sezonunda lisans vizesi, Yönetici saha giriş kartı ve antrenör sözleşmesi yapılması halinde infaz edilecektir. Aksi takdirde cezaların infazları yapılamaz.

15) Her türlü lisans işlemlerinde; vize, filiz, zayi, aktarma ve yönetici saha giriş kartı müracaat formlarında kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na tescil numarası mutlaka yazılacaktır. Tescil numarasını yazmayan kulüplerin belgeleri alınmayacaktır, sehven alınsa dahi işleme konulmayacaktır!

>>>> KULÜBÜNÜZÜN TFF TESCİL KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ. <<<<

16) 2022-2023 sezonunda KVK ile ilgili kulüpler ve futbolcuların formlar bölümünde kişisel verileriyle ilgili kulüp ayrı, her futbolcularda yönetici saha giriş kartı, antrenör vize, filiz, zayi lisans ve aktarma yaptıkları zaman bir defaya mahsus taahhütnamelerini lisans belgeleriyle birlikte ASKF’ye getirmekle yükümlüdürler.

NOT: ( KVK formu getilmesi iptal edilmiştir)

17) Önemlidir! Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olan kulüplerimizin Genel Kurul sonuçlarını ASKF’ye yazılı olarak, Genel Kurul Divan Tutanağı ile birlikte bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca ASKF'nin Genel Kurulu'na katılmak ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmek için Hatay ASKF Genel Kurulu öncesinde, kendi Genel Kurullarında seçecekleri üç delegeyi “Genel Kurul Divan Tutanağında belirterek ASKF'ye üst yazıyla birlikte bildirmeleri gerekmektedir. Federasyonumuzun Genel Kuruluna kulüplerimiz ancak bu şekilde delege gönderebilecektir. Delege bildirmeyen kulüpler, tüzüğümüz gereğince genel kurulumuzda herhangi bir hak iddia edemezler. 

 

2022-2023 Spor Sezonunda Bütün Kulüplerimize Başarılar Dileriz!