Sponsorluk Genelgesi

TÜRKIYE FUTBOL FEDERASYONU SPONSORLUKLA ILGILI KURALLARI BIR GENELGE ILE ILGILILERIN BILGILERINE SUNDU (2005-08-31)

 
3813 sayili Türkiye Futbol Federasyonu Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun, 3289 sayili Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü’nün Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun’un 5105 sayili Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü’nün Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunla degisik Ek:3’üncü maddesine dayanilarak ulusal veya uluslar arasi futbol faaliyetlerini desteklemek amaciyla Kulüpler, gerçek ve tüzel kisiler ile asagida belirtilen konularda ayni ve nakdi sponsorluk sözlesmesi yapabilir, reklam alabilirler.
a) Futbol Federasyonu’nun faaliyet programinda yer alan ulusal veya uluslar arasi futbol organizasyonlari ile egitim ve alt yapi faaliyetleri gibi futbolun yayginlastirilmasi, tescilli futbol kulüplerinin ve lisansli futbolcularin desteklenmesine yönelik resmi faaliyetler,
b) Futbol Federasyonu’na, futbol kulüplerine, kamu kurum ve kuruluslari ile yerel yönetimlere ait futbol tesislerinin Futbol Federasyonunca uygun görülen yapimi, bakimi ve onarimi,
c) Futbol Federasyonu’nun, futbol kulüplerinin futbol faaliyetini yürütebilmesi için gerekli futbol organizasyonlari ile futbol araç, gereç ve malzemelerinin temini,
Ayni sponsorluk islemlerinde bizzat sponsorluk konusu harcamalar sponsor tarafindan yapilir. Bu durumda harcamalar sözlesmeye uygun olarak yapilmalidir ve isin bitiminden sonra harcama belgeleri ve sözlesme, sponsorlugu alan tarafindan kontrol ve tasdik islemi yapilmak üzere Futbol Federasyonu’nun ilgili birimine bir yazi ile gönderir.
Nakdi sponsorluk islemlerinde ise sponsorluk bedeli sponsorlugu alanin hesabina yatirilir. Sponsorlugu alan ise, yatirilan sponsorluk bedeline iliskin belgeyi, harcama belgelerinin birer suretini ve sözlesmeyi kontrol ve tasdik islemi yapilmak üzere Futbol Federasyonu’na bir yazi ile gönderir.
Futbol kulüplerinin faaliyetleri ile ilgili yapilacak harcamalarin sponsorluk harcamasi olarak kabul edilebilmesi için; ulasim iase ve ibate, ödüller ve promosyon ürünleri, reklam ve tanitim, kirtasiye, saglik ve sigorta, malzeme, araç ve gereç alimi ile kiralama, tesis kiralama harcamalarini ve Futbol Federasyonunca uygun görülen organizasyonlarla ilgili diger harcamalari kapsamasi gerekir.
Sponsorlarin Gelir vergisi veya Kurumlar vergisi matrahinin tespitinde, gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrica gösterilmek üzere gelirlerden veya kurum kazancindan Federasyonca onaylanan sponsorluk harcamalarinin; amatör spor dallari için tamami, profesyonel spor dallari için % 50’si indirilir.
Buna göre;
-    Sponsorluk Sözlesmesi yapacak futbol kulüpleri Futbol Federasyonuna tescilli ve faal olmalidir.
-  Sponsorluk Sözlesmesi yapma asamasina gelen kulüp, Sponsorluk Sözlesme taslagini – herhangi bir baglayici islem yapmadan önce – Federasyonumuzun ilgili birimine sunar. Federasyonumuz tarafindan taslagin uygun oldugu yönünde görüs verildikten sonra Sponsorluk Sözlesmesi imzalanir.
        Sponsorlarin yaptigi harcamalara iliskin belgeler Futbol Federasyonunun kontrol ve tasdikine tabiidir. Futbol Federasyonunca tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez. Futbol Federasyonunca tasdik edilen harcamalara iliskin belgelerin birer örnegi Futbol Federasyonunca muhafaza edilir.
    Sponsorlarin verdigi reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, irk, mezhep, cinsiyet ayrimi yapan, genel ahlak ve adaba aykiri, zararli ve kötü aliskanliklari özendirici, kanunlarla yasaklanmis yazi, logo, amblem ve benzeri isaretler kullanilamaz, bunlara aykiri olarak sponsorluk ve/veya reklam sözlesmesi yapilamaz.
     Sponsorluk alan ve veren arasindaki sözlesme istenilen sekilde hazirlanabilir. Ancak asagida öngörülen hükümleri içermeyen veya sponsorluk sözlesmelerinde veya reklam alinmasinda uyulacak konulara uyulmamasi halinde sözlesme iptal edilir.
Asagidaki hususlarin Sponsorluk Sözlesmesinde bulunmasi sarttir :
1-  Sözlesmenin taraflari, taraflarin unvanlari, tebligatta kullanilacak açik adresleri, vergi daire ve numaralari,

2-  Sponsorluk sözlesmesinin bedeli (Ayni olmasi halinde ayrintili olarak belirtilmelidir.)
3-  Sponsorluk sözlesmesinin nakdi olmasi halinde bu bedelin transferinde kullanilacak bir hesap numarasi ve ödeme tarihleri (Hesaplarin hangi banka ve subeye ait oldugu bilgileri belirtilecektir.)
4-  Sözlesmenin süresi ve imza tarihi (Sözlesmenin baslangiç tarihi ile imza tarihi ayni olmalidir.)
5-  Taraflarin birbirlerine karsi hak ve sorumluluklari
6-  Sözlesmenin feshi kosullari
7-  Resim, vergi ve harçlari ödeyecek olan tarafin hangi taraf oldugu
8- “Kulüpler ile Sponsorluk Verenler arasindaki Sponsorluk sözlesmesi ile Federasyon’un yapmis oldugu ve yapacagi sponsorluk sözlesmelerindeki konu, hak, yükümlülük ve/veya menfaatlerin çatismasi halinde Federasyon’un sponsorluk sözlesmesi öncelik hakkinda sahiptir. Taraflar bu konuda Federasyondan herhangi bir talepte bulunamazlar.” Seklinde, ayni anlama gelen bir madde
         Bilgilerinizi ve yukarida belirtilen konulara titizlikle uyulmasi hususunda geregini rica ederim.
BASVURU DILEKÇESI ÖRNEGI
Sayi :
Konu:Sponsorluk Sözlesmesi        
                  …. / ……/ 200……
…. / ……/ 200……
TÜRKIYE FUTBOL FEDERASYONU BASKANLIGI’NA
    Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal bir kulüp olup asagida bilgileri bulunan sponsor ile EK:1’de sunulan sponsorluk sözlesmesi taslagini hazirlamistir.

       
      Sözlesmenin incelenerek uygun bulunmasi halinde sponsor ile sözlesme imzalanacaktir.
      
        Bilgilerinize arz ederim.
 …………………………
Kulübü Baskanligi
 Isim – Imza – Mühür
EK :
1-  Sponsorluk Sözlesmesi
2-  Kulüp Yetki Belgesi
3- Sponsor Yetki Belgesi
KULÜBE AIT BILGILER 
Kulübün Adi:                  
Adresi:
Tel              :
Faks           :
Sözlesme Imzalayacak
Yetkili Yöneticinin
Adi – Soyadi :                 

 
SPONSORA AIT BILGILER

Adi, Soyadi veya

Kanuni Ünvani  :
 

Adresi                :
 

Tel      :
 

Faks   :
 

Sözlesme Imzalayacak
 

Yetkilinin
 

Adi – Soyadi  :
 
1-  Sponsorluk Sözlesmesi
Sayi :Konu:Sponsorluk Sözlesmesi         …. / ……/ 200……
Sayi :Konu:Sponsorluk Sözlesmesi         …. / ……/ 200……
Sayi :Konu:Sponsorluk Sözlesmesi         …. / ……/ 200……