İyi Yıllar Dileriz!

2015 yılının ülkemize huzur, barış ve sevgi ortamı sağlaması dileklerimizle... Mutlu yıllar dileriz!

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Sona Erdi!

İlimizde düzenlenen Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası bugün (14.12.2014) sona ermiştir. Güreşlere Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahraman Maraş, Osmaniye, Adana, Niğde, Ankara ve Malatya İllerinden 290 sporcunun katılımıyla yapıldı.Müsabakalar sonucunda ağır sıklette Kahraman Maraş'tan İsa GÖÇER Türkiye birincisi olmuştur. Hatay'da yapılan şampiyonayaTürkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri üç gün süreyle Hatay'da güreşlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

                                                                                                                                    

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizin mimarları olan değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlar saygılar sunarız!

Hatay ASKF

Hatay'da Amatör Futbolun Acı Kaybı!

Hatay'da Amatör Sporun kıymetli ve emktar isimlerinden Karaağaç Spor Antrenörü Yavuz TÜRKÖLMEZ Hocamız vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Nur içinde yat Yavuz Hoca...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Raporu Uygulamasında Değişiklik!

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 23642684 sayılı "Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi" hakkındaki 2014/29 genelgesi doğrultusunda yeni sezonda kullanılacak sağlık raporları değişmiştir. İlgili yazı gereğince kulüplerimizin lisans işlemlerinde bu yazının sonunda ve sitemizin "Formlar" bölümünde yer alan "Sağlık Raporu (Ek-5) ve "Kişi Sağlığı Bilgi Formu" nu doldurması gerekmektedir. Eski sağlık raporu formları yeni sezonla birlikte geçerliliğini yitirecektir.

 

 

 

 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı 2014/29 Sayılı Genelgesinin ilgili bölümleri:

(...)

Raporların Düzenlenmesi, Tasdiki ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar:

1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, diğer kamu kurumlarına ait sağlık kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmet sunucuları;

(...)

Birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenecek Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu formatı düzenlenerek iş bu genelge ekine (Ek-5) konulmuştur. Bu rapor formatı (Ek-5) birinci basamak sağlık hizmet sunucularında istisnasız uygulanacaktır. Ancak üst hukuk normları ile tanımlanan (askerlik yoklaması, sürücü belgesi vb.) formlar belirtilen formata göre düzenlenecektir.

(...)

Genelge eki Ek-5’de yer alan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu'nun” birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenmesinde aşağıdaki hükümler geçerlidir:

a) Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu almak için birinci basamak sağlık hizmet sunucularına müracaat edecek kişiler, öncelikle aile sağlığı merkezlerinden ve toplum sağlığı merkezlerinden veya www.thsk.gov.tr adresinden Genelge eki Ek- 6’da yer alan, “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” temin edecektir. Başvuru sahibinin bu formda sağlık durumuna (hastalık, şikâyet,  aile öyküsü vb.) ilişkin bilgilerin yer aldığı alanları doldurup imzalaması gerekmektedir. Başvuru sahibi 18 yaş altında ise form, velileri veya yasal temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarına imzalanmış “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” ile başvurmayan kişilerin muayeneleri yapılmayacak, rapor düzenlenmeyecektir.

(...)

Tüm raporlar elektronik ortamda düzenlenerek istenilmesi halinde imzalı şekilde hastaya verilecektir.

(...)

9. Bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen raporlar için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili mevzuatında belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesi talep edilmeyecek, gereksiz bürokratik işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar mağdur edilmeyecektir.

E    K    L    E    R                :

Orijinal Genelge Metni

Kişi Sağlığı Bilgi Formu

Sağlık Raporu (Ek-5)