2013-2014 FUTBOL SEZONU BAŞVURULARI BAŞLADI

Yönetim Kurulumuzun 03 Haziran 2013 Tarih ve 2013/06 Sayılı kararıyla 2013-2014 Futbol Sezonu hazırlık çalışmalarının başlatılması kararı alınmıştır.

         Bu amaçla 2013- 2014 Futbol Sezonu için, Yönetim Kurulunuzun alacağı karar doğrultusunda faaliyet göstermek istediğiniz kategorilerle, kulüp tanıtım formu (EK–1), yönetim kurulu üyeleriniz olması kaydı ile yetki vereceğiniz yöneticilerinizin Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (EK–6), Taahhütname (EK–19)  yönetim kurulu karar fotokopisini, ASKF’ye hitaben kulübün antetli kâğıdına yazılmış, konu ve sayısı belirtilmiş üst yazı ile birlikte istenilen belgelerin eksiksiz hazırlanıp, hiçbir mazeret kabul edilmeyeceğinden en geç; “12Temmuz 2013 Cuma günü saat 16.00  ‘a kadar belgelerin ASKF ‘ ye teslim edilmesi gerekmektedir.” Kulüplerimizden istenilen belgelerin belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde, ilgili sezonda liglere dâhil edilmeyeceklerdir. Belirtilen süreden sonra getirilen belgeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca fikstürlerin tanzim ve onayından sonra ilaveler yapılmayacaktır.

         2012–2013 Futbol sezonunda taahhüt edilen kategorilerde mazeretsiz olarak sahaya çıkmayan ve liglerden ihraç edilen kulüplerimiz, 2013–2014 Futbol sezonunda ilgili kategorilere başvuruda bulunamazlar.

         Bu yazımızın dikkate alınarak başta ASKF ve kulüplerimizin zor durumda kalmaması için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder,  2013–2014 sezonunda başarılar dileriz.

 

 Abdulhalik GÖRÜN                                          Mehmet ÖZTÜRK

 Genel Sekreter                                                  Genel Başkan

 

Not:Amatör Süper Lig kategorisinde faaliyet gösteren kulüpler  alt yapıda en az 2 kategori, profesyonel takımlarında U-13 kategorisinde faaliyet göstermeleri zorunlu olup, 2013-2014  sezonunda U-11 kategorisinde başvuru olması halinde lig müsabakaları oynatılacaktır.

E K L E R                                                                                                      :

1-Bir Adet EK–1 ( Kulüp Tanıtım Formu Örneği )

2-Bir Adet EK–6 ( Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri Örneği )

3-Bir Adet EK–19 ( Taahhütname Örneği )

DAĞITIM VE GEREĞİ İÇİN                                                                       :              

- Futbol Dalında; Amatör, Süper Lig, 1. ve 2. Amatör Küme, U-19, U-17, U-16, U-15, U-14, U-13, U-11 ve Bayanlar Kategorilerinde faaliyet gösterecek spor kulüplerine.

BİLGİ İÇİN                                                     :

-Basın Kuruluşlarına

İSTENİLEN BELGELER                                                                                            :

1-Yönetim Kurulunuzca katılacağınız kategoriler ve imza yetkisi vereceğiniz yöneticiler ile ilgili bir adet karar fotokopisi,

2-Bir adet kulüp tanıtım formu (EK–1),

3-Asılları tanzim edilmiş olan üç adet yetki belgesi ve imza sirküleri (EK–6),

4-Bir adet taahhütname (EK–19),

5-ASKF’ye hitaben, bilgisayar veya daktilo ortamında kulübün başlıklı kâğıdına yazılmış sayı ve konusu belirtilmiş ayrıca,  kulüp başkanı tarafından imzalanıp, mühürlenmiş bir adet üst yazı.

NOT: ASKF’nin internet sitesinden indirilecek olan  veya fakslanan belgeler fotokopileri çekildikten sonra, doldurulup gönderilecektir. Faks kâğıtlarına hazırlanan belgeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca istenilen belgeler ASKF’nin www.hatayaskf.org.trinternet adresinden indirilebilir.”