DİSİPLİN YARGILAMASININ İADESİ

           

            İlgi: T.F.F. Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığının 05 Eylül 2012 tarih ve 1610 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

           Amatör yâda İl Disiplin Kurulunun kesinleşen bir  kararına F.D.T.nın 92. Maddesi anlamında yargılamanın iadesi istemi için hakkında karar verilen ilgili kişi, kulüp ve soruşturma mercileri yeni bir delil, karar verilirken dayanak alınan delilin gerçeğe aykırılığı veya infaz aşamasında talimatlarda ilgili kişi yâda kulüp lehine değişiklik olması halinde kararı veren disiplin kurulunda yargılamanın yeniden yapılması için  her disiplin kararına ayrı ayrı olmak üzere başvuruda bulunabil

 

DAĞITIM VE BİLGİ İÇİN

Disiplin cezası alan kulüplere