Halı Saha ve Spor Tesisleri Açılıyor!

      Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 11 Ağustos 2020 tarih ve 55713576-125.99-E.803836 sayılı yazı doğrultusunda futbol sahaları/halı sahalar belirli kurallara uyulması şartıyla faaliyet gösterebilecektir.

      Spor tesislerinden yararlanabilmek için uyulması gereken birtakım kurallar belirlenmiştir. Bu kurallarla ilgili olarak Hatay Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 12 Ağustos 2020 tarih ve 81 numaralı kararları uygulanacaktır. Buna ek olarak TFF Futbola Dönüş Protokolünü de inceleyebilirsiniz.

H  A  B  E  R  L  E        İ  L  G  İ  L  İ        D  O  K  Ü  M  A  N  L  A  R

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İlgili Yazısı

Hatay Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 12 Ağustos 2020 Tarih ve 81 Numaralı Kararı

TFF Futbola Dönüş Protokolü

Halı Saha Tesislerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar