Derneklere Yönelik Eğitimler

Derneklere Yönelik;

*Dernek İş ve İşlemleri Eğitimi

*Dernekler Bilgi Sistemi Eğitimi

*Derneklere Yönelik Denetim ve Rehberlik Eğitimi

*Derneklere Yönelik İzne Tabi İşlemler Eğitimi

*Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinde Erişime Açılmıştır.

(https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklere-yonelik-egitimler)