Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik!

BASIN AÇIKLAMASI
 
 
09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte başlayan dönüşüm sürecinde demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarına daha etkin hizmet verebilmek amacıyla 2018 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı yerine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuş 81 ilimizde teşkilatlanmıştır.

Söz konusu değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Dernekler Yönetmeliğinde de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile dernek iş ve işlemlerinin yalınlaştırılması, kolaylaştırılması, elektronik ortama taşınması sağlanmış; hesap verebilir, şeffaf bir sivil toplum anlayışının önünün açılması amaçlanmıştır. Yapılan bazı önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

Dernekler elektronik ortamda defter tutabilecek, yine elektronik ortamda alındı belgesi düzenleyebilecekler.
 
Tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Basımevleri ve matbaalar tarafından basılan alındı belgeleri idareye elektronik ortamda bildirilebilecektir.

Dernek ve üst kuruluşlarının kurulmasında istenilen evrak tek nüshaya düşürülmüştür.

Yabancı STK’ların başvuru sürecini, statüsünü ve bildirimlerini düzenleyen belgeler detaylandırılarak yenilenmiştir. 

Yabancı STK’ların şube ve temsilciliklerinin genel merkezden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirilmiştir. 

Vatandaşlarımız DERBİS şifrelerini il müdürlüklerine gitmeden ilçe birimlerinden de alabileceklerdir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurulması dolayısı ile yapılan değişiklikler Dernekler Yönetmeliğine yansıtılmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  09.07.2020
 
Kaynak: https://www.siviltoplum.gov.tr/dernekler-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi

SPOR TOTO BAL DUYURUSU!

TFF Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nden (BAL) TFF 3. Lige 11 grubun birincisinin terfi ettirilmesine karar verilmiştir.
 
BAL’dan Yerel Lige düşme, Yerel Ligden BAL’a çıkma ve BAL Baraj müsabakaları ile ilgili alınacak kararlar Amatör İşler Kurulu'nun yapacağı çalışmalar sonrası açıklanacaktır.
 
Ali DÜŞMEZ 
TFF Başkan Vekili 
Amatör İşler Kurulu Başkanı

Hatay ASKF'de Adres Değişikliği!

 

     Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 06 Temmuz 2020, Pazartesi gününden itibaren Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni idare binasında hizmet vermeye devam edecektir.
     Adres: Hatay Büyükşehir Belediyesi Sümerler Futbol Sahası, Sümerler Mezarlığı ilerisi, Defne/Hatay.
 
DİKKAT! Taşınma işlemleri nedeniyle 06 Temmuz 2020 tarihine kadar sabit hatlar ve faks üzerinden federasyonumuza ulaşılamayabilir. Lütfen bu durumu göz önünde bulundurarak iletişime geçiniz.
 

ASKF Üyesi Kulüplerimize Duyurulur!

HATAY AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU 13. OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR.

        Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 13. Olağan Genel Kurul Kongresi, 10 Ağustos 2020, Pazartesi günü saat 10.30'da Harbiye Mahallesi, Venedik Restaurant Toplantı Salonu'nda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır.

        Delegelerimize ve ilgililere duyurulur.

 

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Mehmet ÖZTÜRK

 

G Ü N D E M                                                            :

1- Yoklama, açılış ve divan seçimi.

2- Saygı duruşu yapılması ve İstiklâl Marşı'nın okunması.

3- Tutanaklara imza atmak için divana yetki verilmesi.

4- Taşınır, taşınmaz mal alınması ve genel harcamaların yapılması için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi.

5- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması, her iki rapor hakkında görüşmeler ibra edilmesi.

6- Kesin hesap bilançosunun okunması ve onanması.

7- Üç yıllık tahmini bütçenin görüşülmesi ve onanması.

8- ASKF personeline yapılacak zam ve tazminatın ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

9- Yönetim, denetim ve onur kurulu üyeleri ile konfederasyon ve gençlik ve spor üyelerinin seçilmesi.

10- Gündemin Antakya ve Özyurt gazeteleri ve www.hatayaskf.org.tr adresli internet sitesinde ilan edilmesi.

11- Dilek ve temennlier, kapanış.

 

NOT 1: Genel Kurul Kongresi'ne, kulüplerin kendi genel kurullarında seçtiği ve ASKF'ye bildirdikleri delegeleri katılacaktır. Genel kurullarında delegelerini seçip ASKF'ye bildirmeyen kulüplerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. İlan olunur.

 

NOT 2: Pandemi tedbirleri gereğince sosyal mesafe kuralları uygulanacağından salona delegeler harici misafir kabul edilmeyecektir. Gereken hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

Pandemi Nedeniyle İptal Edilen Müsabakalar

     Pandemi tedbirleri kapsamında oynatılması durdurulan BAL ve Yerel Süper Amatör Lig müsabakaları, Temmuz 2020 içerisinde oynatılmak üzere planlanmıştı. Yapılan görüşmeler neticesinde alınan yeni karara göre BAL ve Yerel Süper Amatör Liglerine ait müsabakaların iptal edilmesine dönük karar verilmiştir. 

     Önemle duyurulur!

Sayfa 1 / 90